Skip to main content

DISCLAIMER

Dit is de disclaimer van een website van HIBS onderdeel van H.I.B.S. B.V., gevestigd te Haarlem. Bij alle informatie die op www.hibsbv.nl staat is de grootste nauwkeurigheid betracht. Toch kan het gebeuren dat bepaalde data op deze website onjuist, onvolledig of dubbelzinnig is. Mocht u dergelijke problemen ondervinden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. H.I.B.S. B.V staat er niet voor in dat de informatie die op www.hibsbv.nl en/of aanverwante websites vermeld staat het doel dient waarvoor de gebruiker de website raadpleegt.

Wij kunnen geen enkele garantie of waarborg aan de gebruikers bieden ten aanzien van juistheid, deugdelijkheid of geschiktheid van de website voor een bepaald doel van de gebruiker. H.I.B.S. B.V. kan in geen geval verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor materiële of immateriële schade, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de informatie, al of niet door derden aangeboden, op domein www.hibsbv.nl en/of aanverwante websites.

Heeft u nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op.